דירת גג: We’ll take Manhattan: from the Jerusalem Post


(

כדי לקרוא את הכתבה, נא לחצו עם העכבר על התמונה. כשהתמונה נפתחת, ניתן להגדיל בעזרת זכוכית המגדלת). דירת גג דירת גג more about our work:  luxury home  in Israel

 

עוד תמונות של דירת גג זאת אפשר לראות כאן.