Uncategorized

מכניסים צבע לבית

כתבה מעתון “ישראל היום” עם עצות רבות ממני על שימוש בצבע בעיצוב פנים

חידוש גינה

גינה גדולה תוכננה מחדש כדי לנצל את היופי הטבעי שבה. בעזרת צמחייה חדשה, פרגולה מחודשת, אבני מדרך ואביזרי נוי שודרגה הגינה הקיימת. כך עשינו זאת: