בדיקה לפני קניית דירה

בדיקה לפני קניית דירה או בית

אתם מהססים לפני קניית דירה או בית ? כדאי מאוד לבצע בדיקה לפני הקנייה של הפוטנציאל האדריכלי הגלום בנכס.