הצעה למועדון בבית חוליםבית חולים פסיכאטרי רצה להוסיף מועדון  למאושפזים וחדר לישיבות צוות, בשני חללים  פתוחים ושוממים. הנה הצעתי לכך – תמונות מהמצב הקיים, והצעה רעיונית לאיך זה יכול להראות בעתיד.