עיצוב בית בשכונת בצרון: מלבן שקט ליד המגדלים, מתוך “בנין ודיור”


(כדי לקרוא את הכתבה, נא לחצו עם העכבר על התמונה. כשהתמונה נפתחת, ניתן להגדיל בעזרת זכוכית המגדלת).Malben1Malben2Malben3Malben4 הנה כתבה נוספת על אותו עיצב בית בשכונות בצרון מתוך מגזין הג’רוזלם פוסט – JERUSALEM POSTׂׂ