ניצול פינות: לא לחתוך בפנות: מתוך “דה מרקר”


(כדי לקרוא את הכתבה, נא לחצו עם העכבר על התמונה. כשהתמונה נפתחת, ניתן להגדיל בעזרת זכוכית המגדלת).


 ניצול פינות בביתבאותו נושא: כנסו הנה לקרוא על יעוץ אדריכלי (גם חד פעמי) שמשרדנו נותן…