בית אבות? איך נעבור לשם ונשרוד ? מתוך מקומוני “ידיעות”